Проверете дали сте „стара мома“

Редовния етикет, които в днешни дни се лепва на жена над 30 години е стара мома, смята се, че брака и създаването на дете са някакъв вид мерило за реализация на жената, и за постигнато от нея.Рядко някой се интересува от кариерата й, или от някакви други нейни постижения. Повечето съвременни жени са на ясно, […]