Как да запазим връзката си с доминиращ партньор

Самото значение на думата „доминирам”  – „налагам се, господствам над другите” – ни насочва към реален проблем в човешките взаимоотношения, включително и  при някои семейни връзки. Разбира се, че съвсем не е нужно в една връзка да има „мъж под чехъл” или „покорна женичка”, но за съжаление често единият от партньорите държи винаги всичко да […]