Как четенето помага на детето ?

Запленени от новите технологии, днес все по-малко деца четат. Това е и една от причините българските ученици да са под средното ниво по отношение на функционалната си грамотност. На родителите се пада отговорната задача да направят първите стъпки към формиране у детето на читателски интерес още от рано, като му четат. Кои са причините децата […]

Как правилно да накажем детето ?

Често като родители сме изпадали в ситуация, когато първата ни реакция след детско провинение е да накажем. Всеобщо е обаче мнението, че всяко дете, дори от най-ранна възраст, трябва да се научи да спазва дадени правила, т.е да се дисциплинира. Каквото и да предприемем, за да накараме малкия човек да разбере кое е правилно, трябва […]