Как четенето помага на детето ?

Запленени от новите технологии, днес все по-малко деца четат. Това е и една от причините българските ученици да са под средното ниво по отношение на функционалната си грамотност. На родителите се пада отговорната задача да направят първите стъпки към формиране у детето на читателски интерес още от рано, като му четат. Кои са причините децата […]